Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2018. godinu

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na prijedlog povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava, gradonačelnica Marina Budimir donosi    Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za  2018. godinu   Članak 1. Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za… Nastavite čitati…

Odluka o povjeravanju određenih poslova iz djelokruga gradonačelnice

Obavljanje poslova koji su vezani za rad i suradnju sa udrugama povjerava se zamjeniku gradonačelnice Josipu Kovaču, mag. oec. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Gradonačelnice. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost Gradonačelnice za njihovo obavljanje.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Iloka…

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Iloka za 2018. g. namijenjenih financiranju projekata i programa Udruga

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu, a sukladno ProračunuGrada Iloka za 2018. godine u maksimalnom iznosu od 580.000,00 kuna …

Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2018. godinu

Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2018. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa, projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu ostvarile su udruge koje možete pogledati u priloženom dokumentu ispod. Na istoj poveznici se nalazi i tablica Udruga koje nisu ostvarile sufinanciranje odnosno financiranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2018. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa, projekata udruga… Nastavite čitati…

Što nam donose novi zakoni u poljoprivredi?

Na predavanju su predstavljeni: Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, Zakon o hrvatskoj poljoprivrednoj komori, Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Kratki pregled najvažnijih novih prava i obaveza poljoprivrednih gospodarstava: Kratki pregled Prezentacija: Prezentacija