Odluka o povjeravanju određenih poslova iz djelokruga gradonačelnice

Obavljanje poslova koji su vezani za rad i suradnju sa udrugama povjerava se zamjeniku gradonačelnice Josipu Kovaču, mag. oec. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Gradonačelnice.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost Gradonačelnice za njihovo obavljanje.

Bookmark the permalink.

Odgovori