Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2018. godinu

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na prijedlog povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava, gradonačelnica Marina Budimir donosi 

 

Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za  2018. godinu

 

Članak 1.

Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2018. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu ostvarile su udruge…

Bookmark the permalink.

Odgovori