Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2018. godinu

Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2018. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa, projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu ostvarile su udruge koje možete pogledati u priloženom dokumentu ispod.

Na istoj poveznici se nalazi i tablica Udruga koje nisu ostvarile sufinanciranje odnosno financiranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2018. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa, projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu.

Udruga koja je sudjelovala s prijavom programa/projekta na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu, a čiji projekt nije odobren za sufinanciranje odnosno financiranje može podnijeti pisani prigovor na ovu Odluku.

Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke niti daljnju provedbu postupka dodjele sredstava programima/projektima udruga. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.