Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2018. godinu

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na prijedlog pročelnice Tatjane Faletar i povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava, gradonačelnica Marina Budimir donosi   Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2018. godinu   Članak 1. U članku 1…. Nastavite čitati…