Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2018. godinu

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na prijedlog pročelnice Tatjane Faletar i povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava, gradonačelnica Marina Budimir donosi

 

Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2018. godinu

 

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2018. godinu KLASA: 402-08/18-01/18 URBROJ: 2196/02-01-18-59 od 06. travnja 2018. godine mijenja se:
pod „A) Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti“
– Redni broj 16. Košarkaškom klubu Ilok, za projekt Sudjelovanje u ligaškim natjecanjima, umjesto odobrenih od Grada Iloka 13.000,00 dodjeljuje se 19.000,00.
– Redni broj 19. Veslačkoj udruzi Dunavska čikla, za projekta Izrada čikle, umjesto odobrenih od Grada Iloka 7.000,00 dodjeljuje se 11.000,00.
– UKUPNO A umjesto odobrenih od Grada Iloka 426.262,10 dodjeljuje se 436.262,10.
– te pod UKUPNO (A+B+C) umjesto odobrenih od Grada Iloka 554.373,57 dodjeljuje se 564.383,57.

Članak 2.

U ostalom dijelu odluka ostaje neizmjenjena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.