Javni poziv za iskaz interesa za ulaganje u Poslovnu zonu Ilok

U cilju ispitivanja zainteresiranosti poduzetnika i poduzetničkih potencijala na području Grada Iloka upućuje se Javni poziv za iskaz interesa za ulaganje u Poslovnu zonu Ilok. Poslovna zona nalazi se na samom ulazu u grad na državnoj cesti D2 Vukovar-Ilok, a obuhvaća područje katastarske čestice 2887 katastarske općine Ilok u vlasništvu Grada Iloka ukupne površine 30.201 m2. U Poslovnoj zoni Ilok nalaze se četiri gospodarske zgrade veličine:

  • 4975 m2,
  • 1318 m2,
  • 337 m2 i
  • 173 m2

te pomoćna zgrada veličine:

  • 13 m2

U proteklih nekoliko godina Grad Ilok intenzivno radi na rješavanju pravnih odnosa i stavljanju zone u funkciju, a trenutno je u zadnjoj fazi proces parcelacije temeljem koje će poslovna zona biti podijeljena na 10 parcela od kojih će 8 biti na raspolaganju za pokretanje gospodarskih aktivnosti. U rujnu 2017. godine Grad Ilok prijavio je na otvoreni poziv Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta projekt za uređenje infrastrukture poslovne zone, a projekt je trenutno u fazi ocjenjivanja. 

Ovim javnim pozivom za iskaz interesa pozivamo sve gospodarske subjekte da dostave pisma namjere za ulaganje u Poslovnu zonu Ilok s kratkim opisom planiranih poslovnih aktivnosti na adresu:

Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.