Odluka o povjeravanju određenih poslova iz djelokruga gradonačelnice

Obavljanje poslova koji su vezani za rad i suradnju sa udrugama povjerava se zamjeniku gradonačelnice Josipu Kovaču, mag. oec. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Gradonačelnice. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost Gradonačelnice za njihovo obavljanje.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Iloka…

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Iloka za 2018. g. namijenjenih financiranju projekata i programa Udruga

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu, a sukladno ProračunuGrada Iloka za 2018. godine u maksimalnom iznosu od 580.000,00 kuna …

Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2018. godinu

Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2018. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa, projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu ostvarile su udruge koje možete pogledati u priloženom dokumentu ispod. Na istoj poveznici se nalazi i tablica Udruga koje nisu ostvarile sufinanciranje odnosno financiranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2018. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa, projekata udruga… Nastavite čitati…

Što nam donose novi zakoni u poljoprivredi?

Na predavanju su predstavljeni: Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, Zakon o hrvatskoj poljoprivrednoj komori, Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Kratki pregled najvažnijih novih prava i obaveza poljoprivrednih gospodarstava: Kratki pregled Prezentacija: Prezentacija

LAG Srijem objavio 1. natječaj za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG Srijem je 30. ožujka 2018. godine objavio 1. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici s područja LAG-a Srijem, tj. s područja: Grada Iloka, Naselja Mirkovci (dio Grada Vinkovaca), Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara), Općine Bogdanovci, Općine Borovo, Općine Lovas, Općine Negoslavci, Općine Nuštar,… Nastavite čitati…