Javni poziv za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, pokreće inicijativu za osnivanje Udruge – „Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije“. Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini koja će se održati u ponedjeljak,… Nastavite čitati…

Javni poziv za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, pokreće inicijativu za osnivanje Udruge – „Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“. Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini koja će se održati… Nastavite čitati…

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Iloka za razdoblje od 2018. do 2022. godine

I. Upućuje se Javni poziv institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture da podnesu prijedloge kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Kulturno vijeće). II. Kulturno vijeće se osniva i djeluje radi uključivanja kulturnih djelatnika i umjetnika u predlaganje ciljeva gradske kulturne politike i mjera za… Nastavite čitati…

DunavArt festival, Ilok 29.-30.6.2018.

DunavArt Festival promiče vrijednosti kulturne baštine, glazbenog stvaralaštva, vinskog i gourmet bogatstva Hrvatskog Podunavlja, te približava podunavske zemlje Hrvatskoj, a uz Ilok koji se po prvi put pridružuje DunavArt Festivalu, ovogodišnji festival obuhvaća i programe u Erdutu i Vukovaru (22.-23. lipnja) i u baranjskoj Batini (29.-30. lipnja), povezujući sva ova… Nastavite čitati…

Javni poziv za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge “Klaster proizvođača jaja Vukovarsko-srijemske županije”

obavijest o Javnom pozivu za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge “Klaster proizvođača jaja Vukovarsko-srijemske županije”. Inicijativu za osnivanje Udruge “Klaster proizvođača jaja Vukovarsko-srijemske županije” pokrenuo je Agro-klaster d.o.o.  Na poveznici možete preuzeti tekst Javnog poziva.

Javni poziv za financiranje programa Mjesnih odbora iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka, raspisala je    Javni poziv za financiranje programa Mjesnih odbora izProračuna Grada Iloka za 2018. godinu    (1) Grad Ilok poziva Mjesne odbore Bapska, šarengrad i Mohovo da se prijave na Javni poziv za financiranje… Nastavite čitati…

Dječja likovna radionica na Radošu u organizaciji Matice slovačke Radoš

Radionica će se održati 26.05.2018. godine u prostorijama Slovačkog doma Radoš s početkom u 10:00 sati. Tema likovne radionice je ručno oslikavanje keramike akrilnim bojama. Mala umjetnička djela koja će nastati na ovoj radionici biti će izložena na obilježavanju tradicionalne manifestacije “Majpan” u Radošu 03.06.2018. godine, gdje će se izabrati… Nastavite čitati…

Terenska vježba “Evakuacija i gašenje požara u Muzeju grada Iloka 2018”

Tema vježbe: Zaštita i spašavanje djelatnika zgrade Muzeja zahvaćene požarom. Aktiviranje i mobilizacija domicilne vatrogasne postrojbe te drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite. Cilj i zadaća: Provjera osposobljenosti dijela opertaivnih snaga sustava civilne zaštite u gašenju i spšavanju većeg broja osoba iz objekta zahvaćenog požorom te pružanju prve pomoći.a) provjera Plana evakuacije i spašavanja… Nastavite čitati…

“AKADEMIJA ZEMLJE I RUKU” – ILOK 2018.

Organizatori: Društvo Iločana i prijatelja Iloka, Zagreb OPG “Izvori života” – Zelenika , Ilok   P R O G R A M od 6. do 10. lipnja 2018. godine u I L O K U   Akademija će se održati na zaštićenom arheološkom području Turska skela, na imanju obitelji Zelenika… Nastavite čitati…

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 22. svibnja (utorak) 2018. god. u 19,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.   Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu   DNEVNI RED: Razmatranje pristiglih prigovora i prijedloga na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području… Nastavite čitati…