Memorijal, bojnik Davor Jović natjecanje Prvi za Hrvatsku 2018

Ilok je na rasporedu 8.5.2018. godine s početkom u 13:00 sati u ulici Julija Benešića (prije Hotela Dunav), gdje će se moći vidjeti Taktičko-tehnički zbor OS RH. Pobjedu nad agresorom u Domovinskom ratu ostvarili su junaci poput bojnika Davora Jovića čije ime nosi ovaj Memorijal, koji će osim pokazanog junaštva u najtežim… Nastavite čitati…

Kako možemo sami smanjiti količinu komaraca i pojavu glodavaca u našoj okolini?

Bez vode nema KOMARACA! Najučinkovitije suzbijanje komaraca usmjereno je na uklanjanje VODE STAJAĆICE u kojima se legu: bare, lokve, kanali,potoci, poplavne livade, šikare, šume, bačve s vodom, vaze, auto-gume, odbačene, kante i kućanski aparati, podrumi stambenih zgrada, šahtovi, septičke jame, te sva druga mjesta i predmeti na kojima voda poslije… Nastavite čitati…