Kako možemo sami smanjiti količinu komaraca i pojavu glodavaca u našoj okolini?

Bez vode nema KOMARACA!

Najučinkovitije suzbijanje komaraca usmjereno je na uklanjanje VODE STAJAĆICE u kojima se legu: bare, lokve, kanali,potoci, poplavne livade, šikare, šume, bačve s vodom, vaze, auto-gume, odbačene, kante i kućanski aparati, podrumi stambenih zgrada, šahtovi, septičke jame, te sva druga mjesta i predmeti na kojima voda poslije kiše stoji duže od 5 dana.

 

što trebamo napraviti kako bi komaraca bilo što manje:

 • uklonite ili ispraznite vodu iz svih predmeta (bačve, kante, prazne lončanice te podlošci za lončanice, auto-gume, čamci, kade, igračke, staklenke…)
 • održavajte urednim vaše vrtove i dvorišta. Pokosite travu i uklonite suvišno grmlje!
 • Vodu za zaljevanje vrtova trebate redovito mijenjati (trošiti) – ne smije stajati duže od 5 dana ili ako je nužno rezervoar hermetički zatvoriti,
 • Sve spremnike i ostale materijale (npr. plastične folije) odlažite na način da se izbjegne nakupljanje kišnice
 • Kanale ispred kuća očistiti, pokositi travu i uspostaviti protočnost u njima. Ne smije doći do zadržavanja vode dulje od 5 dana.
 • redovito čistiti začepljene krovne oluke i podne kanale da ne zadržavaju vodu, rupe u betonu ili kamenu (vanjski podovi, zidovi) u kojima se nakuplja i zadržava voda, ispuniti pijeskom ili betonirati, zatrpati jame, bare i slične površine kako se ne bi zadržavala kišnica ili drugi izvori vode,
 • uskladištena plovila (barke) držati preokrenuta ili prekrivena,
 • odložene automobilske gume složiti u obliku piramide i prekriti ih folijom ili ih napuniti pijeskom

 

Sami smanjite pojavu glodavaca:

 • Ne odlažite kućni i ostali organski otpad u vrećicama na javnim površinama nego isključivo u kantama ili kontejnerima kako bi onemogućili pristup i hranjenje štetnih glodavaca!
 • Građevinski i svaki drugi slični otpad odlažite na za to predviđenim mjestima za deponiranje takve vrste otpada!
 • Ne ostavljajte hranu za kućne ljubimce i domaće životinje u vrtovima te niti na drugim javnim površinama!
 • Temelji objekata u kojima živite i radite moraju biti građevinski pravilno i kvalitetno izrađeni!
 • Zatvarajte sve ulazne otvore dovodnih i odvodnih instalacija u Vašim objektima!
 • Sva ulazna vrata trebaju tijesno prijanjati uz dovratnike (štokove) kako ne bi bilo suvišnih pukotina kroz koje se mogu provlačiti štetni glodavaci!
 • Ugradite zaštitne mreže na prozore, odzračnike i ostale otvore na objektu te ispravne sifone i prepreke u kanalizacijskom sustavu! – Onemogućite kapanje vode iz žljebova te drugih vrsta cijevi i spriječite zadržavanje vode u lokvama!
 • Ako skladištite hranu činite to na način da onemogućite pristup štetnim glodavcima te povremeno kontrolirajte i preslagujte uskladištenu hranu!
 • štakori i miševi obožavaju grmlje i puzajuće biljke oko objekata u kojima živite i radite pa je nužno potrebno da kontinuirano održavate urednim Vaše vrtove te sve javne površine!
Bookmark the permalink.

Comments are closed.