Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za novorođenče

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za novorođenče   Članak 1. U članku 1. Odluke o novčanoj pomoći za novorođenče (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 25/14, 8/17) briše se stavak 4. koji… Nastavite čitati…