Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za novorođenče

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za novorođenče

 

Članak 1.

U članku 1. Odluke o novčanoj pomoći za novorođenče (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 25/14, 8/17) briše se stavak 4. koji glasi:

„Iznimno od stavka 1., Grad Ilok dodijelit će novčanu pomoć za svako novorođeno dijete koje, kao i jedan od roditelja, ima prebivalište, ali nema boravište na području grada Iloka i pripadajućih naselja zbog poslovnih obveza.“

 

Članak 2.

U ostalom dijelu odluka ostaje neizmjenjena.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori