Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka

I.

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka obavit će se u trajanju od 15 dana, počevši od 08. svibnja 2018. godine do 22. svibnja 2018. godine zaključno sa 14,00 sati.

 

II.

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka može se obaviti svakog radnog dana u razdoblju iz prethodne točke u vremenu od 8 do 14 sati u uredu br. 23, Trg Nikole Iločkog 13 u Iloku.

 

III.

Do zaključenja javnog uvida zainteresirane osobe mogu davati pisane primjedbe, prijedloge i prigovore. Pisane primjedbe, prijedlozi i prigovori dostavljaju se na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja neće se uzeti u obzir. O dostavljenim primjedbama, prijedlozima i prigovorima odlučit će Gradsko vijeće Grada Iloka u roku od 30 dana od zaključenja javnog uvida.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.