Obuka članova savjeta mladih

Obuka je namijenjena županijskim, gradskim i općinskim savjetima mladih, ali i predstavnicima izvršne i predstavničke vlasti, upravnim tijelima, službama, udrugama mladih i za mlade te zainteresiranoj javnosti općenito. Na obuku su dobrodošli sudionici i područja ostalih županija. Program Obuke sastoji se tri modula – Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o savjetima mladih te Odnosi izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i savjeta mladih (Program). 

Pri izradi programa obuke nismo se rukovodili isključivo teorijom i zakonskim odredbama već smo željeli osigurati trajnu platformu za razmjenu iskustava i dobrih praksi koje mladi iz savjeta mladih, i brojnih organizacija koje rade s mladima, mogu razmijeniti i podijeliti sa svojim kolegama. 

Obuke provode četiri trenera koji posjeduju veliko iskustvo u praksi te su posebno educirani za provođenje svih segmenata Obuke. Obuke se provode od sredine 2015. godine, a do sada je postignuto sljedeće:

  • ukupno održano Obuka članova savjeta mladih: 37
  • ukupno sudionika sudjelovalo na edukaciji: 670
  • ukupno sudjelovalo savjeta mladih: 116

Trajanje jednodnevne Obuke članova savjeta mladih je 4 sata.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.