Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine” broj 82/15), članka 6. i 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine” broj 37/16) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13), Gradonačelnica dana 29. lipnja 2017. godine donosi   ODLUKU o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka   Članak 1. Imenuje se… Nastavite čitati…