Javni poziv za financiranje programa Mjesnih odbora iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka, raspisala je    Javni poziv za financiranje programa Mjesnih odbora izProračuna Grada Iloka za 2018. godinu    (1) Grad Ilok poziva Mjesne odbore Bapska, šarengrad i Mohovo da se prijave na Javni poziv za financiranje programa Mjesnih odbora iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada… Nastavite čitati…

Dječja likovna radionica na Radošu u organizaciji Matice slovačke Radoš

Radionica će se održati 26.05.2018. godine u prostorijama Slovačkog doma Radoš s početkom u 10:00 sati. Tema likovne radionice je ručno oslikavanje keramike akrilnim bojama. Mala umjetnička djela koja će nastati na ovoj radionici biti će izložena na obilježavanju tradicionalne manifestacije “Majpan” u Radošu 03.06.2018. godine, gdje će se izabrati te prigodno nagraditi najbolji radovi. Veselimo se Vašem dolasku!

Terenska vježba “Evakuacija i gašenje požara u Muzeju grada Iloka 2018”

Tema vježbe: Zaštita i spašavanje djelatnika zgrade Muzeja zahvaćene požarom. Aktiviranje i mobilizacija domicilne vatrogasne postrojbe te drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite. Cilj i zadaća: Provjera osposobljenosti dijela opertaivnih snaga sustava civilne zaštite u gašenju i spšavanju većeg broja osoba iz objekta zahvaćenog požorom te pružanju prve pomoći.a) provjera Plana evakuacije i spašavanja Muzeja grada Iloka,b) osposobljenost djelatnika za postupanje u slučaju izvanrednih situacija,c) provjera osposobljenosti pripadnika JVP Ilok za gašenje požara,d) provjera rada koordinatora na lokaciji Pretpostavke za… Nastavite čitati…