Javni poziv za financiranje programa Mjesnih odbora iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka, raspisala je

 

 Javni poziv za financiranje programa Mjesnih odbora izProračuna Grada Iloka za 2018. godinu

 

 (1) Grad Ilok poziva Mjesne odbore Bapska, šarengrad i Mohovo da se prijave na Javni poziv za financiranje programa Mjesnih odbora iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa koje provode Mjesni odbori Bapska, šarengrad i Mohovo.

(2) Mjesni odbori sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za organizaciju manifestacija koje provode u svom mjestu (Bapska, šarengrad i Mohovo).

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 45.000,00 kn:

Programi se mogu financirati do 100% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

(4) Rok za podnošenje prijava je 15. lipnja 2018. godine.

(5) Svaki Mjesni odbor može podnijeti jednu prijavu u sklopu ovog Javnog poziva.

(6) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva, a dostupni su na mrežnim stranicama Grada Iloka (www.ilok.hr).

 Prijava na Javni poziv dostavlja se preporučeno s povratnicom poštom ili osobno na:

Grad Ilok

Trg Nikole Iločkog 13

32 236 Ilok

„Javni poziv za financiranje programa Mjesnih odbora iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu“

“Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva”

 

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

(7) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: pitanja@ilok.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 032/592-950.

Obrasce opisa i proračuna preuzmite na poveznici: Obrasci

Bookmark the permalink.

Comments are closed.