Terenska vježba “Evakuacija i gašenje požara u Muzeju grada Iloka 2018”

Tema vježbe:

Zaštita i spašavanje djelatnika zgrade Muzeja zahvaćene požarom. Aktiviranje i mobilizacija domicilne vatrogasne postrojbe te drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Cilj i zadaća:

Provjera osposobljenosti dijela opertaivnih snaga sustava civilne zaštite u gašenju i spšavanju većeg broja osoba iz objekta zahvaćenog požorom te pružanju prve pomoći.
a) provjera Plana evakuacije i spašavanja Muzeja grada Iloka,
b) osposobljenost djelatnika za postupanje u slučaju izvanrednih situacija,
c) provjera osposobljenosti pripadnika JVP Ilok za gašenje požara,
d) provjera rada koordinatora na lokaciji

Pretpostavke za održavanje vježbe (scenarij vježbe):

Uslijed kratkog spoja prouzrokovanog neispravnim električnim instalacijama došlo je do iskrenja i zapaljenja ormara od drveta Muzeju grada Iloka. Požar se nekontrolirano proširio na okolne materijale podložne gorenju (projektorima koji su povezani s pločom, vratima i drvenim prozorima). Zbog nekontroliranog širenja požara, i veće količine gustog dima koji se širi unutar prostora Muzeja, ravnateljica Muzeja donosi odluku da se o događaju obavijesti ŽC 112, i započne sa evakuacijom djelatnika Muzeja.

Dana 28. svibnja 2018. godine u 9,00 sati ŽC 112 Vukovar zaprima dojavu od strane ravnateljice Muzeja o izbijanju i nekontroliranom širenju požara u Muzeju grada Iloka. Županijski centar 112 Vukovar o događaju obavještava slijedeće: JVP Ilok, PP Ilok Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, gradonačelnicu Grada Iloka, Načelnika Stožera CZ Grada Iloka i pročelnika područnog ureda za zaštitu i spašavanje Vukovar.

Ravnateljica Muzeja aktivira operativni plan evakuacije djelatnika Muzeja.

Snage u organizaciji i vođenju vježbe organizatori pripreme i sudionici vježbe:

 • Područni ured za zaštitu i spašavanje Vukovar
  ZDENKO LOVRIĆ, pročelnik PUZS Vukovar
 • Muzej grada Iloka
  MAJA BARIĆ, ravnateljica Muzeja
 • JVP Ilok
  IVICA BOšNJAK, zapovjednik JVP
 • Policijska postaja Ilok
  IVAN GROZNICA, načelnik
Bookmark the permalink.

Comments are closed.