Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Iloka za razdoblje od 2018. do 2022. godine

I.

Upućuje se Javni poziv institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture da podnesu prijedloge kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Kulturno vijeće).

II.

Kulturno vijeće se osniva i djeluje radi uključivanja kulturnih djelatnika i umjetnika u predlaganje ciljeva gradske kulturne politike i mjera za njezino provođenje, donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost, a posebice predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Iloka.

Vijeće u svome djelokrugu posvećuje posebnu pozornost promicanju potreba u kulturi i umjetnosti, naročito za:
– profesionalno kulturno i umjetničko stvaralaštvo,
– kulturni amaterizam,
– tradicijsku kulturu i umjetnost,
– glazbu i scensku umjetnost,
– knjigu i nakladništvo,
– likovne umjetnosti i fotografiju,
– kulturno i umjetničko stvaralaštvo nacionalnih manjina,
– kulturne i umjetničke institucije i manifestacije,
te svojem Osnivaču predlaže mjere za njihovo unapređenje.

III.

Kulturno vijeće ima sedam članova koje imenuje Gradonačelnica na mandat od četiri godine. šest članova Vijeća biraju se iz reda kulturnih djelatnika i umjetnika s područja Grada Iloka koji svojim dosadašnjim radom i iskustvom mogu doprinijeti razvoju gradske kulturne politike, a jedan član se bira iz Gradskog vijeća Grada Iloka.

IV.

Prijedlog za članove Kulturnog vijeća može se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva. Prijedlog iz prethodnog stavka dostavlja se na adresu:

GRAD ILOK
Trg Nikole Iločkog 13
32236 ILOK
sa naznakom: “prijedlog za članove Kulturnog vijeća Grada Iloka”

V.

Pisani prijedlog, potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom, treba sadržavati životopis i obrazloženje prijedloga.

Životopis treba sadržavati sljedeće:
– osnovni podaci (ime, prezime, adresa, mob. telefon, e-pošta),
– obrazovanje
– glavno područje istraživanja i stručnog djelovanja,
– zaposlenja,
– stručna usavršavanja,
– članstvo u društvima i udrugama,
– članstvo u međunarodnim društvima i udrugama,
– najvažnije publikacije, sudjelovanja u programima i projektima.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.