Javni poziv za dostavu prijave za rad na Programu: Revitalizacija površina na području Grada Iloka naselja Ilok, Šarengrad, Bapska i Mohovo kroz mjeru Javni rad

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 04/18), a sukladno Programu: Revitalizacija površina na području Grada Iloka naselja Ilok, šarengrad, Bapska i Mohovo, kroz mjeru Javni rad – Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje:  JAVNI  POZIV za dostavu prijave za rad na Programu: Revitalizacija površina na području Grada Iloka naselja Ilok, šarengrad, Bapska i Mohovo kroz mjeru Javni rad – radno mjesto: Radnik/radnica na uređenju okoliša – dvadeset (20) radnika.  U cilju korištenja… Nastavite čitati…

Dječji vrtić Crvenkapica Ilok primat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2018./2019. godinu.

Upisi će se provoditi u:  Vrtić u Iloku od 04.06.2018. – 15.06.2018. godine u vremenu od 8,00 – 13,00 sati i to za ostvarivanje slijedećih programa: za Ilok u redoviti:  10 – satni program 7 – satni program 5 – satni program u program predškole – obavezan i besplatan za djecu rođenu od 1.04.2012. -31.03.2013. koja nisu obuhvaćena redovitim programom u program vjerskog sadržaja za Bapsku u redoviti 5-satni program   Vrtić u Tovarniku od… Nastavite čitati…