Javni poziv za dostavu prijave za rad na Programu: Revitalizacija površina na području Grada Iloka naselja Ilok, Šarengrad, Bapska i Mohovo kroz mjeru Javni rad

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 04/18), a sukladno Programu: Revitalizacija površina na području Grada Iloka naselja Ilok, šarengrad, Bapska i Mohovo, kroz mjeru Javni rad – Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje:
 

JAVNI  POZIV 
za dostavu prijave za rad na Programu: Revitalizacija površina na području Grada Iloka naselja Ilok, šarengrad, Bapska i Mohovo kroz mjeru Javni rad – radno mjesto: Radnik/radnica na uređenju okoliša – dvadeset (20) radnika.

 
U cilju korištenja mjere – Javni rad putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ) Grad Ilok iskazuje interes i potrebu za prijemom u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku.
 
Radnici će raditi na Programu: Revitalizacija površina na području Grada Iloka naselja Ilok, šarengrad, Bapska i Mohovo u trajanju od 6 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno). Rad će se obavljat na području Grada Iloka (naselja Ilok, šarengrad, Bapska i Mohovo).
 
Radnici koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to:
bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koje pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju

  • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
  • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
  • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
  • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

 
Opis poslova:

Programom se predviđa uklanjanje deponija revitalizaciju površina, sadnja drveća i cvijeća, izgradnja kamenjara, tematskih parkova, postavljanje sprava za vježbanje elemenata igrališta i sl. na području Grada Iloka.
Oblikovanje i uređenje krajolika – sadnja drveća i cvijeća, postavljanje opločnika, klupa i sprava za vježbanje i sl.
Uvođenjem ovog Programa korist će imati svi građani Grada Iloka jer uređenjem navedenih površina podižemo svijest građana o zaštiti okoliša.
 
Radnici koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • kratki životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
  • preslika osobne iskaznice,
  • dokaz HZZ-a da se radnik vodi u evidenciji nezaposlenih.

 
Napomena: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane radnike izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.
 
Prijave koje se podnose pismeno, putem pošte, rok za dostavu je najkasnije 12. lipnja 2018. godine, na adresu:

Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok s naznakom
„JAVNI POZIV dostava prijave za rad na Programu: Revitalizacija površina na području Grada Iloka naselja Ilok, šarengrad, Bapska i Mohovo”.

Prije sklapanja Ugovora, Gradonačelnica će imenovati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva namjerava ukoliko to ocijeni potrebnim, provesti postupak selekcije radnika koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o radu dostavlja se samo izabranim radnicima.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.