Obavijest o provođenju sustavne proljetne deratizacije

Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu proljetnu deratizaciju temeljem Ugovora u mjestima : 13.06. – šarengrad, Mohovo 14.06. – Bapska 15.–21.06. – Ilok u vremenu od 08,00h do 15,00h. U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin. Provođenje deratizacije temelji se na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07 ). Deratizacija će se obavljati preparatom: Presol… Nastavite čitati…