Javna rasprava za programe

Poziva se zainteresirana javnost da svoje komentare na  prijedlog programa dostavi najkasnije do 12. srpnja 2018. godine do 15:00 u pisanom obliku na adresu: Grad Ilok, Trg NIkole Iločkog 13, 32236 Ilok Programi: Program potpora gospodarstvu na području grada Iloka za 2018. godinu Program potpora poljoprivredi na području grada Iloka 2018.-2020. Godine Odluka o socijalnoj skrbi Grada Iloka

Poziv na obuku vijećnika

Pozivamo vijećnike Gradskog vijeća Grada Iloka, vijećnike mjesnih odbora i nacionalnih manjina u Gradu Iloku, predstavnike mladih, udruga, ustanova, srednjoškolce na edukaciju vijećnika o lokalnoj samoupravi koju će organizirati Udruga gradova u Republici Hrvatskoj u Iloku 07. srpnja 2018. g. od 9,00 – 15,00 sati u Gradskoj vijećnici u Iloku, Trg Nikole Iločkog 13. Na poveznici možete preuzeti: Okvirni program obuke. Za upite i potvrdu dolaska kontakt na tel. Grada Iloka 032/592-950 od 7,00 –… Nastavite čitati…