Očitovanje o padu transparentnosti proračuna Grada Iloka za jedan bod

Pročitajte niže priloženo očitovanje i zaključite sami zašto je ocjena bila takva, bit će Vam sve jasno.
Učinit ćemo sve potrebno da naši građani budu informirani o svemu, jer želimo da sudjeluju u odlučivanju i upravljanju gradom gdje god to mogu.

Prilog: Očitovanje transparentnosti proračuna

Bookmark the permalink.

Comments are closed.