Dječji vrtić Crvenkapica – za stručno osposobljavanje za rad u Područnom objektu Tovarnik

Dječji vrtić „Crvenkapica“, Ilok, Trg sv.I.Kapistrana 2 na temelju Odluke Upravnog vijeća od 17.07.2018., raspisuje NATJEČAJza stručno osposobljavanje za radu Područnom objektu Tovarnik  •     odgojitelj/ca – 1 izvršitelj/ica     UVJETI: prema  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.).  Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  HZZ, mrežnim stranicama, Grada Iloka, Općine Tovarnik, te  mrežnim stranicama i… Nastavite čitati…