Rješenje o imenovanju Mandatne komisije

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi     RJEšENJE o imenovanju Mandatne komisije  … Nastavite čitati…

Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 29. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 10. i 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi     RJEšENJE o izboru potpredsjednice… Nastavite čitati…

Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 29. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 10. i 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi     RJEšENJE o izboru predsjednice… Nastavite čitati…

Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi      RJEšENJE o imenovanju Odbora za izbor… Nastavite čitati…

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 51. Iločke berbe grožđa

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka ( Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje     P O Z I V  za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 51. Iločke berbe grožđa     Članak 1. Ovim Pozivom definiraju se uvjeti i načini… Nastavite čitati…