Rješenje o imenovanju Mandatne komisije

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi     RJEšENJE o imenovanju Mandatne komisije     Članak 1.   U Mandatnu komisiju imenuju se: MARIJA DOBOšEVIĆ, predsjednik ANNA PUCOVSKY, član FRANJO KOLAK, član   Članak 2.             Ovo Rješenje stupa… Nastavite čitati…

Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 29. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 10. i 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi     RJEšENJE o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka     Članak 1. MARIJA DOBOšEVIĆ izabrana je za potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka sa danom 12. lipnja 2017. god.  … Nastavite čitati…

Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 29. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 10. i 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi     RJEšENJE o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka     Članak 1.   LIDIJA VRANKOVIĆ KNAPČEK izabrana je za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka sa danom 12. lipnja 2017…. Nastavite čitati…

Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi      RJEšENJE o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja     Članak 1.   U Odbor za izbor i imenovanja imenuju se: LIDIJA VRANKOVIĆ KNAPČEK, predsjednik MARIJA DOBOšEVIĆ, zamjenik predsjednika MAGDALENA PRSKALO,… Nastavite čitati…

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 51. Iločke berbe grožđa

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka ( Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje     P O Z I V  za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 51. Iločke berbe grožđa     Članak 1. Ovim Pozivom definiraju se uvjeti i načini davanja u zakup prostor za pružanje ugostiteljskih usluga i zakupa štandova tijekom 51. Iločke berbe grožđa odnosno od 30. kolovoza 2018. godine do 2. rujna… Nastavite čitati…