Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 51. Iločke berbe grožđa

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka ( Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

 

 

P O Z I V

 za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 51. Iločke berbe grožđa

 

 

Članak 1.

Ovim Pozivom definiraju se uvjeti i načini davanja u zakup prostor za pružanje ugostiteljskih usluga i zakupa štandova tijekom 51. Iločke berbe grožđa odnosno od 30. kolovoza 2018. godine do 2. rujna 2018. godine.

Članak 2.

Prostor koji će biti dan u zakup nalazi se u Iloku na katastarskim česticama 85, 86, 168, 172 i 1321, a raspored i vrsta raspoloživog prostora definirana je u Prilog I ovog Poziva.

 

Članak 3.

Ponuditelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane i ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti.

 

Članak 4.

Za zakup su na raspolaganju:

 • prostor u šatoru Grada Iloka-veličina šatora je 1000 m2 (na čestici 85 i 86)
 • prostor za šator i prodaju pića (na česticama 85, 86 i 168)
 • prostor za prodaju hrane (na čestici 168)
 • prostor za aktivnosti za djecu (na česticama 168 i 172)
 • gradski štandovi (na čestici 168)
 • štandovi (na čestici 172)
 • prodaja robe i poljoprivrednih proizvoda (na čestici 1321)

 

Članak 5.

Svi ponuditelji moraju poštivati namjenu i uvjete zakupa prostora. Prostor se uzima u zakup od 30. kolovoza do 2. rujna 2018. godine osim štandova i prodaje robe i poljoprivrednih proizvoda koji se mogu uzeti u zakup samo jedan od navedenih dana.

Namjena prostora:

 • prostor u šatoru Grada Iloka: prodaja pića, održavanje koncerata
 • prostor za šator i prodaju pića: prodaja pića, prodaja pića i hrane, održavanje koncerata
 • prostor za prodaju hrane: prodaja hrane, prodaja hrane i pića
 • prostor za aktivnosti za djecu: dječji lunapark i igračke za djecu, ostalo
 • gradski štandovi: isključivo samo izlagači koji prodaju rukotvorine, suvenire, ponuda proizvoda OPG-a te ostala prigodna prodaja, ponuda udruga (npr. lovci i ribičke udruge)
 • štandovi: prodaja dječjih igračaka, slatkiša, odjeće, ostalo
 • prodaja robe i poljoprivrednih proizvoda: vlastiti pokretni štand (npr. prodaja kokica, balona na napuhavanje), drugo

NAPOMENA: Glazbe u šatorima i općenito ne smije biti za vrijeme trajanja svečanog programa 1. rujna 2018. godine u vremenu od 20,00 sati do vatrometa te za vrijeme koncerata 31. kolovoza i 1. rujna 2018. godine. Ponuda vina mora biti jedino i isključivo s područja grada Iloka.

 

Članak 6.

Cijena zakupa:

 • prostor u šatoru Grada Iloka: 2.000,00 kn za 100 m2
 • prostor za šator i prodaju pića: 10 kn/m2
 • prostor za prodaju hrane: 10 kn/m2
 • prostor za aktivnosti za djecu: 10 kn/m2
 • gradski štandovi: 100 kn/dnevno
 • štandovi: 50 kn/m2 dnevno
 • prodaja robe i poljoprivrednih proizvoda: 30 kn/m2 dnevno

NAPOMENA: za zakup prostora u šatoru Grada Iloka na raspolaganju je 700 m2. Minimalan prostor za zakup je 100 m2, a maksimalan 200 m2. Obaveza svih zakupaca prostora je osigurati i financijski sudjelovati u zajedničkom koncertu u šatoru dana 31. kolovoza i 1. rujna 2018. godine. Koncerti u šatoru mogu početi tek nakon završetka koncerata na središnjoj pozornici. U slučaju kiše, Grad Ilok ima pravo prebaciti održavanje središnjeg programa i koncerata u šator te koristiti 300 m2 prostora šatora koji nije predmet zakupa ovog Poziva

 

Članak 7.

Svi koji budu koristili prostor moraju poštivati upute komunalnih redara Grada Iloka te svojom djelatnošću ne ometati odvijanje ostalih aktivnosti tijekom manifestacije.

 

Članak 8.

Prijave se podnose pisanim putem na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, a prijava mora sadržavati:

 1. Pisana ponuda u kojoj su navedeni osnovni podaci o ponuditelju, kontakt te prostor za koji se ponuditelj javlja s opisom planirane djelatnosti na prostoru s obaveznom naznakom potrebne veličine prostora u m2 ili broju štandova
 2. Izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra
 3. Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Iloku (izdana od Grada Iloka, Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo)
 4. Izjava o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima kojima je Grad Ilok osnivač: Komunalije d.o.o. i Kom-Ilok d.o.o. (izdana od strane trgovačkih društava)

 

Članak 9.

Odabrani ponuditelj dobit će pisanu obavijest o odabiru te broj računa za uplatu cijene zakupa. Ukupnu cijenu zakupa odabrani ponuditelj dužan je uplatiti najkasnije do 25. kolovoza 2018. godine.

 

Članak 10.

Ovaj Poziv stupa na snagu danom donošenja.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.