Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 29. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) te članka 10. i 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi

 

 

RJEšENJE

o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

 

 

Članak 1.

 

LIDIJA VRANKOVIĆ KNAPČEK izabrana je za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka sa danom 12. lipnja 2017. god.

 

Članak 2.

           

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori