Poziv udrugama za financiranje projekata iz proračuna Grada Iloka za 2019. godinu

U cilju što boljeg osiguranja sredstava za financiranje projekata udruga iz proračuna Grada Iloka za 2019. godinu, pozivamo sve udruge koje namjeravaju prijaviti svoje projekte za financiranje da pošalju kratki plan i program rada s financijskim planom. Plan je potrebno dostaviti poštom na adresu Grada Iloka najkasnije do 31. listopada 2018. godine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.