Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom

Pozivaju se svi građani na poštivanje ove zabrane. U protivnom,za osobe koje izazovu poZar slijede novdane kazne. Novdanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvorado 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn.

Bookmark the permalink.

Odgovori