Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u “Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 11. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine donosi

 

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku

 

Članak 1.

            Gradsko vijeće će u Povjerenstvo za procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku imenovati osobe iz redova gradskih vijećnika, djelatnika gradske uprave i vanjskih suradnika.

Navedeno Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: procjenjuje pristigle ponude, utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja i sastavlja zapisnik o radu.

 

Članak 2.

U povjerenstvo su predloženi i imenovani:

  1. Zdravko Đaković
  2. Dario Ježik
  3. Anna Pucovsky
  4. Franjo Kolak
  5. Darko Čuvardić
  6. Đurđica Tilović, dipl. oec.
  7. Mladen Markešić, mag. oec.
  8. Tatjana Faletar, dipl. iur.
  9. Ilija Matanović, mag. oec.

 

Članak 3.

            Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori