Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u “Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 11. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine donosi

 

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
zakup/prodaju građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku

 

Članak 1.

Gradsko vijeće će u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku imenovati osobe iz redova gradskih vijećnika i djelatnika gradske uprave.

Navedeno Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: utvrđuje uvjete i kriterije natječaja, otvara i pregledava pristigle ponude,  sastavlja zapisnik o radu.

 

Članak 2.

U povjerenstvo su predloženi i imenovani:

  1. Damir Bašić
  2. Zvonimir Dragun, dipl. ing.
  3. Magdalena Prskalo
  4. Darko Čuvardić
  5. Dario Ježik
  6. Tatjana Faletar, dipl. iur.
  7. Ilija Matanović, mag. iur.

 

Članak 3.

            Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori