Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u gospodarstvu u 2018. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora gospodarstva na području Grada Iloka 2018. godine

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18), te članka 11. stavka 1.,  Programa potpora gospodarstvu na području Grada Iloka 2018. godine,  gradonačelnica Grada Iloka objavljuje   JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u gospodarstvu u 2018. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu  Programa potpora gospodarstva na području Grada Iloka 2018. godine     Članak 1.   Grad Ilok će u 2018. godini… Nastavite čitati…