Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka za 2018. godinu

Na temelju članka 6., 7. i 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka (KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-01 od 13. rujna 2018. god.), Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje                                                                    JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada… Nastavite čitati…