Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka za 2018. godinu

Na temelju članka 6., 7. i 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka (KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-01 od 13. rujna 2018. god.), Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje                                                                    JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka za 2018. godinu    I. Objavljuje se Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka. Javna priznanja Grada Iloka jesu: Povelja… Nastavite čitati…