Vijeća mjesnih odbora Iloka I., II., III. i IV. pozivaju sve građane Iloka na Zbor građana

Sukladno Čl. 78 Statuta Grada Iloka, Vijeća mjesnih odbora Iloka I., II., III. i IV. pozivaju sve građane Iloka na Zbor građana koji će se održati 26. rujna 2018. godine s početkom u 19.00 sati u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, a radi rasprave o potrebama i interesima građana i davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja u idućoj godini. VMO I. II. III. IV.