Obavijest o provođenju sustavne deratizacije – Jesenska deratizacija

Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu jesensku deratizaciju temeljem Ugovora  u mjestima: 01. 10. –  Mohovo 02. 10. – šarengrad, Bapska 03.10. – Bapska 04. – 12.10. – Ilok u  vremenu od 08,00h  do 15,00h. U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.   Provođenje deratizacije temelji se na                 – Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (… Nastavite čitati…