Obavijest o provođenju sustavne deratizacije – Jesenska deratizacija

Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu jesensku deratizaciju temeljem Ugovora  u mjestima:

  • 01. 10. –  Mohovo
  • 02. 10. – šarengrad, Bapska
  • 03.10. – Bapska
  • 04. – 12.10. – Ilok

u  vremenu od 08,00h  do 15,00h. U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.

 

Provođenje deratizacije temelji se na

                – Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07 )

 

Deratizacija će se obavljati:

  • preparatom Presol plus- 0,005g bromadiolona
  • tvrtke – Presso d.o.o..
  • preparat je antikoagulant druge generacije
  • otrovnost: Xn
  • antidot je vitamin K 1
Bookmark the permalink.

Comments are closed.