Natječaj – POMOĆNI RADNIK U GRAĐEVINI- 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Temeljem članka 13. Pravilnika o radnim odnosima radnika Kom-Iloka d.o.o. IIok, Julija Benešića 49, direktor Kom-Iloka d.o.o. raspisuje

NATJEČAJ
radno mjesto
– POMOĆNI RADNIK U GRAĐEVINI– 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjet:

– NKV radnik s jednom godinom radnog iskustva na sličnim poslovima
– Vozačka dozvola B kategorije

Prednost irnaju kandidati:

1. s položenim stručnim ispitom za kombinirku
2. s dužim radnim iskustvom

Kandidati se primaju u radni odnos uz probni rad u trajanju od 1 mjeseca.

Uz pisane prijave na natječaj potrebno je priložiti:

– Životopis
– svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana)
– presliku domovnice i osobne iskaznice

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 8 dana od dana objave na adresi: Kom-
Ilok d.o.o. Ilok, Julija Benešića 49.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.