Zabrana puštanja oborinskih voda na pločnik

Građanima Grada Iloka 

 

Predmet: zabrana puštanja oborinskih voda na pločnik

  

Poštovani,

obraćamo Vam se potaknuti dojavom sa terena da se sa brojnih kuća građana puštaju oborinske vode olucima na javne površine odnosno pješačke staze (konkretno novi pločnik u S Radića, Ilok).

 

Sukladno navedenom, upozoravamo građane da nije dozvoljeno na ovaj način rješavati oborinske vode osobito zbog mogućnosti poledice u zimskim mjesecima te opasnosti ozljeda ljudi kao i materijalne štete na samome nogostupu.

 

Pozivamo sve građane da oborinske vode sa svojih kuća mogu provesti ispod nogostupa u kanalizaciju o vlastitom trošku, koji bi iznosio prema cjeniku Kom-Ilok d.o.o i visini stvarnih troškova, ili u vlastitu kanalizaciju.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.