Ispravak odluke o Javnim priznanjima Grada Iloka

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o javnim priznanjima Grada Iloka KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-01 od 13. rujna 2018. god. te se daje

 

 

ISPRAVAK ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA ILOKA

 

 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Iloka KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-01 od 13. rujna 2018. god. potreban je sljedeći ispravak:

 

U članku 12. stavku 1. brojka „3.“ zamjenjuje se brojkom: „2.“.

Bookmark the permalink.

Odgovori