Odluka o financiranju bonova za promociju dojenja

Temeljem članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

           

ODLUKU

o financiranju bonova za promociju dojenja

 

Članak 1.

Grad Ilok će financirati poklon bon u vrijednosti 200,00 kn za dječje proizvode, radi obilježavanja Nacionalnog tjedna dojenja u gradu Iloku.

 

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. osigurana su u Proračunu Grada Iloka i dodijelit će se mladim majkama i trudnicama s ciljem promocije dojenja.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori