Odluka o financiranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima Osnovne škole Josipa Matoša Vukovar za školsku godinu 2018./2019.

Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Iloka KLASA: 551-01/18-01/16 URBROJ: 2196/02-02-18-1 od 12. srpnja 2018. god. i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

ODLUKU

o financiranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima Osnovne škole Josipa Matoša Vukovar za školsku godinu 2018./2019. 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na financiranje nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica (u daljnjem tekstu: udžbenici) učenicima od 1.-8. razreda s području Grada Iloka koji pohađaju Osnovnu školu Josipa Matoša Vukovar (u daljnjem tekstu: učenici).

 

Članak 2.

 

Grad Ilok će financirati nabavu udžbenika po popisu učenika, popisu i cijeni udžbenika Osnovne škole Josipa Matoša Vukovar sa iznosom od ukupno 1.665,00 kuna.

Sredstva za izvršenje ove odluke osigurana su u proračunu Grada Iloka za 2018. god.

 

Članak 3.

 

            Novčana pomoć iz članka 2. ove Odluke isplatit će se roditeljima učenika u iznosu koštanja udžbenika, najkasnije do kraja proračunske godine.

 

Članak 4.

 

Za izvršenje ove odluke nadležan je Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo.

 

 

Članak 5.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori