Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova s Komunalije d.o.o. Ilok

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka, 12. listopada 2018. godine donosi

 

ODLUKU

o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova s Komunalije d.o.o. Ilok

 

Članak 1.

 

Osniva se pravo služnosti polaganja i imanja vodova investitora Komunalije d.o.o. Ilok, Julija Benešića 49, Ilok na zemljištu u vlasništvu Grada Iloka, označenom kao:

 

 1. Ribarska ulica, k.č. broj 1 u k.o. šarengrad, zk.ul. br. 2116, površine od 1046 m2, površina služnosti 30,00 m2,
 2. Ribarska ulica, k.č. broj 31 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 2116, površine od 638 m2, površina služnosti 44,00 m2,
 3. Ulica Ribarska ulica, k.č. broj 38/2 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 2116, površine od 460 m2, površina služnosti 49,00 m2,
 4. Ulica Ribarska ulica, k.č. broj 44/2 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 2116, površine od 1375 m2, površina služnosti 98,00 m2,
 5. školska ulica, k.č. broj 258 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 2116, površine od 1691, površina služnosti 131,00 m2,
 6. školska ulica, k.č.broj 273 u k.o. šarengrad, zk.ul. br. 2116, površine od 978 m2, površina služnosti 136,00 m2,
 7. Put u selu, k.č. broj 326 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 2116, površine od 1024 m2, površina služnosti 128,00 m2,
 8. Osječka ulica, k.č. broj 356 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 2116, površine od 4710 m2, površina služnosti 505,00 m2,
 9. Put Dobra voda, k.č. broj 1487 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 2116, površine od 6957 m2, površina služnosti 97,00 m2,
 10. Put Dobra voda, k.č. broj 1489 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 2116, površine od 3089 m2, površina služnosti 108,00 m2,
 11. Put Baščino brdo, k.č. br. 2598 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 2116, površine od 2703 m2, površina služnosti 247,00 m2,
 12. Put Baščino brdo, k.č. br. 2599 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 2116, površine od 2829 m2, površina služnosti 110,00 m2,
 13. Put Baščino brdo, k.č. br. 2596 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 1909, površine od 4552 m2, površina služnosti 324,00 m2,
 14. Put Baščino brdo, k.č. br. 2597 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 2098, površine od 5840 m2, površina služnosti 621,00 m2,
 15. Ulica Ribarska, k.č. br. 39/2 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 2025, površine od 170 m2, površina služnosti 26,00 m2,
 16. Mjesni prostor, k.č. br. 52 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 1772, površine od 915 m2, površina služnosti 14,00 m2,
 17. Pašnjak Dobra voda, k.č. br. 1231/1 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 1772, površine od 13710 m2, površina služnosti 23,00 m2,
 18. Pašnjak Dobra voda, k.č. br. 1488 u k.o. šarengrad, zk.ul.br. 2117, površine od 4723 m2, površina služnosti 60,00 m2,
 19. 1 zgrada i nogometno igralište, k.č. br. 1597/2 u k.o. Bapska, zk.ul.br. 2299, površine od 14148 m2, površina služnosti 88,00 m2,
 20. Pašnjak i put, Hrvatskih branitelja, k.č. br. 1882/1 u k.o. Bapska, zk.ul.br. 2299, površine od 1675 m2, površina služnosti 37,00 m2,
 21. Oranica selo, k.č. br. 1932 u k.o. Bapska, zk.ul.br. 2299, površine od 3230 m2, površine služnosti 0,30 m2,
 22. Put, k.č. br. 3738 u k.o. Bapska, zk.ul.br. 2617, površine od 24835 m2, površine služnosti 391,00 m2,
 23. Put Brita, k.č. br. 3789/1 u k.o. Bapska, zk.ul.br. 2617, površine od 14467 m2, površina služnosti 474,00 m2,
 24. Put, k.č. br. 3804 u k.o. Bapska, zk.ul.br. 2617, površine od 220 m2, površina služnosti 47,00 m2,
 25. Put, k.č. br. 3820 u k.o. Bapska, zk.ul.br. 2617, površine od 11454 m2, površina služnosti 186,00 m2,
 26. Put, k.č. br. 1931 u k.o. Bapska, zk.ul.br. 2474, površine od 1256 m2, površina služnosti 154,00 m2,
 27. Put, k.č. br. 3721 u k.o. Bapska, zk.ul.br. 2474, površine od 1425 m2, površina služnosti 83,00 m2,
 28. Put, k.č. br. 3722 u k.o. Bapska, zk.ul.br. 2474, površine od 19116 m2, površina služnosti 841,00 m2,
 29. Put, k.č. br. 3723 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 2446 m2, površina služnosti 121,00 m2,
 30. Put, k.č. br. 3732 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 7067 m2, površina služnosti 398,00 m2,
 31. Put, k.č. br. 3734 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 1447 m2, površina služnosti 104,00 m2,
 32. Put, k.č. br. 3735 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 5087 m2, površina služnosti 191,00 m2,
 33. Put, k.č. br. 3736 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 2276 m2, površina služnosti 97,00 m2,
 34. Put u ul. A. šenoe, k.č. br. 3746/4 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 233 m2, površina služnosti 16,00 m2,
 35. Put, k.č. br. 3747 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 1119 m2, površina služnosti 79,00 m2,
 36. Put, k.č. br. 3748 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 1054 m2, površina služnosti 70,00 m2,
 37. Put, k.č. br. 3750 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 2225 m2, površine služnosti 124,00 m2,
 38. Put, k.č. br. 3751 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 1511 m2, površine služnosti 221,00 m2,
 39. Put, k.č. br. 3802 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 6029 m2, površine služnosti 434,00 m2,
 40. Put, k.č. br. 3803 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 14154 m2, površine služnosti 318,00 m2,
 41. Put, k.č. br. 3805 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 3548 m2, površine služnosti 160,00 m2,
 42. Put, k.č. br. 3806 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 2275 m2, površine služnosti 687,00 m2,
 43. Put, k.č. br. 3807 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 2817 m2, površine služnosti 232,00 m2,
 44. Put, k.č. br. 3823/2 u k.o. Bapska, zk.ul. br. 2474, površine od 3838 m2, površine služnosti 134,00 m2.

 

Članak 2.

 

Pravo služnosti polaganja i imanja vodova osniva se za slijedeći zahvat u prostoru:

Zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja otpadnih voda Bapska – šarengrad (II. – VII. Faza), 2. Skupine,   prema idejnom projektu oznake 25/16 iz ožujka 2018. godine za koji je odgovoran glavni projektant Davor Vodanović, dipl.ing.građ izrađenom od strane Orion projekt d.o.o. Vinkovci, Josipa Kozarca 28 i  Izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/18-01/000003, URBROJ: 2196/1-14-04-18-0007, od 27. lipnja 2018. godine utvrđena je izgradnja objekata i instalacija infrastrukture.

 

Članak 3.

 

Pravo služnosti radi polaganja i imanja vodova za Izgradnju sustava odvodnje i pročiščavanja otpadnih voda Bapska – šarengrad (II. – VII. Faza),   osniva se preko nekretnine kako slijedi:

 • Na k.č. br. 1, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2116, označene kao Ribarska ulica, ukupne površine 1046 m2, površina služnosti 30,00 m2 (30,00 m x 1,00m);
 • Na k.č. br. 31, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2116, označene kao Ribarska ulica, ukupne površine 638 m2, površina služnosti 44,00 m2 (44,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č. br. 38/2, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2116, označene kao Ulica Ribarska ulica, ukupne površine 460 m2, površina služnosti 49,00 m2 (49,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č. br. 44/2, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2116, označene kao Ulica Ribarska ulica, ukupne površine 1375 m2, površina služnosti 98,00 m2 (98,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č.br. 258, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2116, označene kao školska ulica, ukupne površine 1691 m2, površina služnosti 131,00 m2 (131,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č.br. 273, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2116, označene kao školska ulica, ukupne površine 978 m2, površina služnosti 136,00 m2 (136,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č.br. 326, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2116, označene kao Put u selu, ukupne površine 1024 m2, površina služnosti 128,00 m2 (128,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č.br. 356, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2116, označene kao Osječka ulica, ukupne površine 4710m2, površina služnosti 505,00 m2 (505,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č.br. 1487, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2116, označene kao Put Dobra voda, ukupne površine 6957 m2, površina služnosti 97,00 m2 (97,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č. br. 1489, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2116, označene kao Put Dobra voda, ukupne površine 3089 m2, površina služnosti 108,00 m2 (108,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č. br. 2598, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2116, označene kao Put Baščino brdo, ukupne površine 2703 m2, površina služnosti 247,00 m2 (247,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č.br. 2599, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2116, označene kao Put Baščino brdo, ukupne površine 2829 m2, površina služnosti 110,00 m2 (110,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č. br. 2596, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 1909, označene kao Put Baščino brdo, ukupne površine 4552 m2, površina služnosti 324,00 m2 (324,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č.br. 2597, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2098, označene kao Put Baščino brdo, ukupne površine 5840 m2, površina služnosti 621,00 m2 (621,00 m x. 1,00 m);
 • Na k.č. br. 39/2, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2025, označene kao Ulica Ribarska, ukupne površine 170 m2, površina služnosti 26,00 m2 (26,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č. br. 52, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 1772, označene kao Mjesni prostor, ukupne površine 915 m2, površina služnosti 14,00 m2 (14,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č. br. 1231/2, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 1772, označene kao Pašnjak Dobra voda, ukupne površine 13710 m2, površina služnosti 23,00 m2 (23,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č. br. 1488, k.o. šarengrad, upisane u zk.ul.br. 2117, označene kao Pašnjak Dobra voda, ukupne površine 4723 m2, površina služnosti 60,00 m2 (60,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č. br. 1597/2, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2299, označene kao 1 zgrada i nogometno igralište, ukupne površine 14148 m2, površina služnosti 88,00 m2 (88,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č. br. 1882/1, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2299, označene kao Pašnjak i put, Hrvatskih branitelja, ukupne površine 1675 m2, površina služnosti 37,00 m2 (37,00 m x 1,00 m);
 • Na k.č. br. 1932, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2299, označene kao Oranica selo, ukupne površine 3230 m2, površina služnosti 0,30 m2 (0,30 m x 1,00 m);
 • Na k.č. br. 3738, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2617, označene kao Put, ukupne površine 24835 m2, površina služnosti 391,00 m2 (391,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3789/1, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2617, označene kao Put Brita, ukupne površine 14467 m2, površina služnosti 474,00 m2 (474,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3804, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2617, označene kao Put, ukupne površine 220 m2, površina služnosti 47,00 m2 (47,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3820, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2617, označene kao Put, ukupne površine 11454 m2, površina služnosti 186,00 m2 (186,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 1931, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 1256 m2, površina služnosti 154,00 m2 (154,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3721, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 1425 m2, površina služnosti 83,00 m2 (83,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3722, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 19116 m2, površina služnosti 841,00 m2 (841,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3723, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 2446 m2, površina služnosti 121,00 m2 (121,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3732, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 7067 m2, površina služnosti 398,00 m2 (398,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3734, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 1447 m2, površina služnosti 104,00 m2 (104,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3735, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 5087 m2, površina služnosti 191,00 m2 (191,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3736, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 2276 m2, površina služnosti 97,00 m2 (97,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3746/4, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put u ul. A. šenoe, ukupne površine 233 m2, površina služnosti 16,00 m2 (16,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3747, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 1119 m2, površina služnosti 79,00 m2 (79,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3748, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 1054, površina služnosti 70,00 m2 (70,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3750, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 2225, površina služnosti 124,00 m2 (124,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3751, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 1511 m2, površina služnosti 221,00 m2 (221,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3802, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 6029 m2, površina služnosti 434,00 m2 (434,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3803, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 14154 m2, površina služnosti 318,00 m2 (318,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3805, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 3548 m2, površina služnosti 160,00 m2 (160,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3806, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 2275 m2, površina služnosti 687,00 m2 (687,00 m x 1,00 m),
 • Na k.č. br. 3807, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao Put, ukupne površine 2817 m2, površina služnosti 232,00 m2 (232,00 m x 1,00 m) i
 • Na k.č. br. 3823/2, k.o. Bapska, upisane u zk.ul.br. 2474, označene kao zemljište pod zgradom u ul. Grada Vukovara i ul. Grada Vukovara, ukupne površine 3838 m2, površina služnosti 134,00 m2 (134,00 m x 1,00 m).

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori