Odluka o sufinanciranju radova u Srednjoj školi Ilok

Temeljem članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

           

ODLUKU

o sufinanciranju radova u Srednjoj školi Ilok

 

Članak 1.

Grad Ilok će sufinancirati soboslikarsko ličilačke radove u Srednjoj školi Ilok u iznosu od 29.000,00 kn.

 

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. osigurana su u Proračunu Grada Iloka i uplatit će se putem računa Srednjoj školi Ilok.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori