Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske

Pilot faza projekta provodit će se od rujna do prosinca 2018. godine i bit će namijenjena prvenstveno Hrvatima iz Argentinske Republike, Savezne Republike Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Na tom uzorku će se do kraja 2018. vršiti testiranje i unaprjeđenje Registra nakon čega bi uslijedila evaluacija njegove uspješnosti koja bi služila kao podloga za donošenje odluke o uspostavi Registra u njegovoj sljedećoj, produkcijskoj inačici na globalnoj razini i trajnog karaktera. Međutim, i tijekom pilot faze projekta, pristup Registru će biti otvoren i za sve ostale buduće korisnike, neovisno o njihovom prebivalištu. Dakle, Registar je otvoren za sve buduće korisnike diljem svijeta.

Registar je digitalna baza podataka i komunikacijska mreža, dostupna u obliku web aplikacije (desktop, tablet, i mobilna verzija). Ukoliko još niste, registrirati se možete ovdje. Slijedom registracije i prijave u sustav, korisnici izrađuju zapis za fizičku i/ili pravnu osobu, što im omogućuje korištenje svih mogućnosti i prednosti Registra.

Korisnici web aplikacije Registra imaju priliku uspostaviti poslovnu, znanstvenu, kulturnu, sportsku ili drugu vrstu suradnje s Hrvatima iz domovine i cijeloga svijeta. Pritom je omogućena i izravna komunikacija između svih korisnika te primanje obavijesti o mogućnostima ostvarenja profesionalnih i osobnih interesa korisnika.

Uspostava Registra predviđena je Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, dok je jedan od posebnih ciljeva projekta i uspostava baze podataka koja treba doprinijeti sveobuhvatnosti i sustavnosti ostvarivanja javnih politika Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Osobni podaci korisnika Registra zaštićeni su u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Više informacija o načinu zaštite Vaših osobnih podataka možete pronaći ovdje.

Pozivamo Vas da sudjelujući u ovom projektu postanete dijelom globalne Hrvatske jer svjetski je biti Hrvat!

Pitanja, primjedbe i prijedloge možete uputiti na: registar@hrvatiizvanrh.hr.

Više informacija o djelokrugu rada i aktivnostima Ureda možete pronaći na mrežnoj stranici Ureda: www.hrvatiizvanrh.hr.

 

IZVOR: www.registarhrvataizvanhrvatske.hr

Bookmark the permalink.

Comments are closed.