Program potpora “Pokreni nešto svoje”

Program potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj “Pokreni nešto svoje” je razvojni program ACT Grupe (www.act-grupa.hr) namijenjen poduzetnicima početnicima i mikropoduzećima. Program potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem te odgovara na potrebe poduzetnika za mentorskom i financijskom potporom za početak i razvoj poslovanja. Program financira Philip Morris Zagreb d.o.o. Više o kompaniji Philip Morris pročitajte na www.pmi.com. Vrijeme trajanja projekata je 6 mjeseci. Početak provedbe projekata je 1. travnja 2019., a projekti moraju završiti 30. rujna… Nastavite čitati…