Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2018./2019.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

 • studenti koji su hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Iloka
 • studenti koji imaju status redovnog studenta II., III., IV. i V. godine studija u Republici Hrvatskoj
 • studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora
 • studenti koji tijekom školovanja nisu ponavljali niti jednu godinu studija.

2. Osnovno mjerilo za dodjelu stipendije:

 • prosjek ocjena.

 

      Pomoćna mjerila za dodjelu stipendija su:

 • socijalni status utvrđen prema prihodu ostvarenom po članu kućanstva
 • djeca zatočenih, poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca Hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i djeca hrvatskih branitelja

3. Broj stipendija:

 • 19 stipendija u iznosu od 7.000,00 kuna (1 stipendija Općine Omišalj u iznosu od 7.000,00 kuna i 1 stipendija Općine Vrbnik u iznosu od 4.800,00 kuna, a Grad Ilok će doplatiti iznos od 2.200,00 kuna do punog iznosa)

4. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave u dnevnom tisku.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni 15 dana nakon okončanja postupka natječaja.

5. Uz prijavu (obrazac Grada Iloka STP-1), se dostavlja:

 • zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom,
 • uvjerenje/potvrdu o redovitom upisu na fakultet u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu studija (izvornik),
 • prijepis ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija izvornik,
 • preslika svih stranica indeksa, a studenti koji imaju e-indeks vlastoručno potpisanu izjavu da nisu ponavljali niti jednu godinu studija (obrazac Grada Iloka STP-2) (izvornik)
 • uvjerenje o prebivalištu (izvornik),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (preslika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu studenta da nije korisnik stipendije ili potpore iz drugih izvora (obrazac Grada Iloka STP-3) (izvornik)
 • osobna iskaznica (preslika)
 • izjava o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac Grada Iloka STP-4)
 • potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o prihodima svih članova zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu (izvornik)
 • izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (izvornik)
 • ostala rješenja ili potvrde za pomoćna mjerila (npr. potvrda HZMO o ostvarenom pravu ili utvrđenom statusu, potvrda HZZ, dokaz da je dijete zatočenog, poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili dijete hrvatskog branitelja i sl.),
 • ako je kandidat dijete bez roditelja odgovarajući dokaz

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za stipendiju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

6. Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu: Grad Ilok – Trg N. Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom “NE OTVARAJ – Za natječaj za dodjelu stipendija”.

Obrasci se nalaze na poveznici: Obrasci, a potrebno je ispuniti i izjavu za obradu osobnih podataka koja se nalazi na poveznici: Izjava

Bookmark the permalink.

Comments are closed.