Odluka da nije potrebna provedba procjene utjecaja na okoliš

Gradonačelnica Grada Iloka  donijela je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Iloka , KLASA: 350-02/18-01/02, URBROJ: 2196/02-05-18-03 od 12. ožujka 2018. prema kojoj je Grad Ilok (u daljnjem tekstu: Grad) proveo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana). U postupku Ocjene… Nastavite čitati…

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 28. prosinca (petak) 2018. god. u 17,00 sati

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:   17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 28. prosinca (petak) 2018. god. u 17,00 sati    Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.   Usvajanje izvadaka iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu   Prijedlog za donošenje Plana Proračuna… Nastavite čitati…

Stambeno zbrinjavanje u 2019. na potpomognutim područjima

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.   Javni poziv: Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Obrazac: Obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje

Poziv na Stjepansku zabavu 2018.

Prije kulturnog programa u 18:00 sati pozivamo sve članove MS Radoš na godišnju skupštinu, a poslije kulturnog programa ćete uživati uz živu slovačku glazbu i bogatu tombolu. Ulaz je slobodan, dobrodošli!   Pokrovitelj: Savjet za nacionalne manjine RH, Grad Ilok Medijski prati: Radio Ilok

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 20. prosinca (četvrtak) 2018. god. u 18,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.   Usvajanje izvadaka iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu   Izvješće o radu Ureda za međunarodnu suradnju TINTL za 2018. Izvjestitelj: Mladen Markešić Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2018. god. Izvjestitelj: Zamjenik Gradonačelnice Josip Kovač, načelnik Stožera civilne zaštite Predlagatelj:… Nastavite čitati…