Ispravak Programa potpora male vrijednostiu poljoprivredi

Temeljem članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine„ broj 30/15) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na 15. sjednici održanoj 29. studenoga 2018. godine donosi

 

ODLUKU O ISPRAVLJANJU

PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA ILOKA 2018.-2020. GODINE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o ispravljanju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine KLASA: 320-01/18-01/05, URBROJ: 2196/02-02-18-1 od 12. srpnja 2018. godine ispravljaju se isključivo nedostaci u tehničkom smislu, te pisani izrazi neprimjenjivi za cjelokupni period trajanja predmetnog Programa.

 

Članak 2.

U članku 12. „Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla“ stavak 3. mijenja se i glasi:

„Najveći iznos potpore je do 50% vrijednosti prijavljenih računa odnosno maksimalno 2.000,00 kn po pojedinom korisniku pojedine godine tijekom trajanja Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine.“

Članak 3.

U članku 13. „Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda“ stavak 2. mijenja se i glasi:

„Najveći iznos potpore je do 50% vrijednosti prijavljenih računa nastalih nakon 1. siječnja 2018. godine do maksimalno 2.000,00 kn po pojedinom korisniku pojedine godine tijekom trajanja Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine.“

Članak 4.

U članku 15. „Mjera 7. Potpora za kupnju ženskih i muških rasplodnih grla za povećanje matičnog stada“ stavak 2. mijenja se i glasi:

„Najveći iznos potpore je do 50% vrijednosti prijavljenih računa nastalih nakon 1. siječnja 2018. godine do maksimalno 2.000,00 kn po pojedinom korisniku pojedine godine tijekom trajanja Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine.“

Članak 5.

U članku 16. „Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica“ stavak 4. alineja 1. mijenja se i glasi:

„preslike ugovora i/ili računa (R1 ili R2) iz kojih je razvidan iznos utrošenih novčanih sredstava za nabavu novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica, izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do isteka Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine.“

Članak 6.

U članku 17. „Mjera 9. Poticanje povrtlarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje“ stavak 1. mijenja se i glasi:

„Potpora za povrtlarsku, voćarsku i vinogradarsku proizvodnju namijenjena je za ona poljoprivredna gospodarstva koja se tijekom godine trajanja Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine, bave povrtlarskom, voćarskom i vinogradarskom proizvodnjom te su upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava.“

U članku 17. „Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže za voće i povrće“ stavak 2. mijenja se i glasi:

„Namijenjena je poljoprivrednim gospodarstvima koja se tijekom godine trajanja Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine bave komercijalnom proizvodnjom voća, povrća i grožđa te su upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava Ministarstva poljoprivrede.“

U članku 17. „Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže za voće i povrće“ stavak 5. alineja 1. i 3. mijenjaju se glase:

„preslike računa (R1 ili R2) o kupnju ambalaže izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do isteka Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine.“

„preslika zahtjeva poljoprivrednika za izravna plaćanja za tekuću godinu u kojoj je vidljiva prijava površina pod voćem i/ili povrćem.“

 

U članku 17. „Podmjera 9.2. Potpora zapošljavanju sezonske radne snage putem vrijednosnog kupona – vouchera“ stavak 2. i 3. mijenja se i glasi:

„Namijenjena je poljoprivrednim gospodarstvima koja se tijekom godine trajanja Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine bave komercijalnom proizvodnjom voća, povrća i grožđa te su upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava Ministarstva poljoprivrede.“

„Najveći iznos potpore je do 100% vrijednosti prijavljenih računa o kupnji vrijednosnog kupona – vouchera odnosno maksimalno 1.000,00 kn po pojedinom korisniku tijekom tekuće godine Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine.“

U članku 17. „Podmjera 9.2. Potpora zapošljavanju sezonske radne snage putem vrijednosnog kupona – vouchera“ stavak 5. alineja 2., 3. i 4. mijenja se i glasi:

„preslika računa (R1 ili R2) račun o kupnji vrijednosnog kupona – vouchera izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do isteka Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine.“

 

„kopija ispunjenog obrasca USP-1 za radnika s poništenim vrijednosnim kuponima-voucherima u tekućoj godini Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine.“

„preslika zahtjeva poljoprivrednika za izravna plaćanja za tekuću godinu u kojoj je vidljiva prijava površina pod voćem i/ili povrćem i/ili vinovom lozom.“

 

U članku 17. „Podmjera 9.3. Sufinanciranje troškova prijevoza poljoprivrednih proizvoda“ stavak 3. mijenja se i glasi:

„Najveći iznos potpore je do 50% izračuna troškova prijavljenih prijevoza odnosno maksimalno 1.000,00 kn po pojedinom korisniku u tekućoj godini Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine.“

U članku 17. „Podmjera 9.3. Sufinanciranje troškova prijevoza poljoprivrednih proizvoda“ stavak 7. alineja  1. i 2. mijenja se i glasi:

„preslika računa (R1 ili R2) i uz pojedini račun primka izdana i ovjerena od otkupljivača izdanih u razdoblju od 1. ožujka 2018. godine do isteka Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine, iz kojih je vidljiva količina predane robe.“

 

„preslika zahtjeva poljoprivrednika za izravna plaćanja za tekuću godinu u kojoj je vidljiva prijava površina pod voćem i/ili povrćem navedenih na primci otkupljivača.“

 

U članku 17. „Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sadnica voća i vinove loze“ stavak 1. i 3. mijenja se i glasi:

„Potpora je namijenjena za sufinanciranje troškova nabave sadnica voća i povrća posađenih u periodu od 1. ožujka 2018. godine do isteka Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine u svrhu obnove osušenih stabala u postojećem nasadu na području Grada Iloka. Ukupan broj zamijenjenih sadnica može činiti maksimalno 5% ukupnog broja sadnica na svim poljoprivrednim parcelama pod traženom kulturom prijavljenim u zahtjevu poljoprivrednika za izravna plaćanja za tekuću godinu.“

„Najveći iznos potpore je do 50% vrijednosti prijavljenih računa odnosno maksimalno 1.000,00 kn po pojedinom korisniku u razdoblju od 1. ožujka 2018. godine do isteka Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine.“

U članku 17. „Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sadnica voća i vinove loze“ stavak 5. alineja 1. i 5. mijenja se i glasi:

„preslike računa (R1 ili R2) i otpremnice o kupnji  sadnica izdanih u razdoblju od 1. ožujka 2018. godine do isteka Programa Potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine na kojima je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač“.

 

„preslika zahtjeva poljoprivrednika za izravna plaćanja za tekuću godinu u kojoj je vidljiva prijava površina pod voćem i vinovom lozom“.

 

Članak 7.

U ostalom dijelu Program potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.21/18)  ne mijenja se.

 

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“.

 

 

Dokumentacija i obrasci koji su izmijenjeni: Dokumentacija

Bookmark the permalink.

Comments are closed.